Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0616

Vec T-616/15: Žaloba podaná 3. novembra 2015 – Transtec/Komisia

OJ C 27, 25.1.2016, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 27/67


Žaloba podaná 3. novembra 2015 – Transtec/Komisia

(Vec T-616/15)

(2016/C 027/85)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Transtec (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutia Európskej komisie o započítaní obsiahnuté v jej listoch z 25. augusta, 27. augusta, 7. septembra, 16. septembra a 23. septembra 2015 a ktoré sa týkajú pohľadávky vo výške 624 388,73 eura,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 624 388,73 zvýšenej o úroky z omeškania, stanovené na základe referenčnej sadzby Európskej centrálnej banky pri zvýšení o dva body,

zaviazať žalovanú na náhradu nemajetkovej ujmy ohodnotenej symbolicky na 1 euro,

zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady právnej istoty, pretože napadnuté rozhodnutia nemajú platný právny základ.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady bezdôvodného obohatenia, pretože suma 607 096,08 eura, navýšená o úroky, bola odobratá z majetku žalobkyne a prilepšila majetok Komisie, a to bez akéhokoľvek právneho základu tohto obohatenia,

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení článkov 42, 44, 45, a 47 rozpočtového nariadenia z 27. marca 2003 uplatniteľného na 9. Európsky rozvojový fond, pretože Komisia neuplatnila svoju právomoc voľnej úvahy, ktorú jej tieto ustanovenia priznávajú, ako aj na porušení zásady proporcionality.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady riadnej správy vecí verejných, pretože Komisia porušila článok 41 Charty základných práv Európskej únie.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení, ktorého sa Komisia dopustila.


Top