EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0497

Vec T-497/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2017 – Oltis Group/Komisia („Výskum a vývoj — Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (Horizont 2020) — Stimulácia a koordinácia investícií Únie v prospech výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy — Zriadenie spoločného podniku Shift2Rail — Pridružené členstvo v spoločnom podniku Shift2Rail — Výzva na vyjadrenie záujmu — Zamietnutie prihlášky — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Zneužitie právomoci“)

OJ C 42, 5.2.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 42/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2017 – Oltis Group/Komisia

(Vec T-497/15) (1)

((„Výskum a vývoj - Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (Horizont 2020) - Stimulácia a koordinácia investícií Únie v prospech výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy - Zriadenie spoločného podniku Shift2Rail - Pridružené členstvo v spoločnom podniku Shift2Rail - Výzva na vyjadrenie záujmu - Zamietnutie prihlášky - Povinnosť odôvodnenia - Zjavne nesprávne posúdenie - Zneužitie právomoci“))

(2018/C 042/17)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Oltis Group a.s. (Olomouc, Česká republika) (v zastúpení: P. Konečný, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Hottiaux a Z. Malůšková, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Ares(2015) 2691017 z 26. júna 2015 týkajúceho sa žiadosti o preskúmanie rozhodnutia, ktorým sa zamietla žiadosť žalobkyne o pridružené členstvo v spoločnom podniku Shift2Rail

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Oltis Group a.s. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 389, 23.11.2015.


Top