Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0283

Vec T-283/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2018 – Esso Raffinage/ECHA („REACH — Hodnotenie dokumentácie — Kontrola súladu registrácií — Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie — Vyhlásenie o nesúlade — Právomoc Všeobecného súdu — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt — Priama a osobná dotknutosť — Prípustnosť — Právny základ — Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006“)

OJ C 231, 2.7.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180508202121

Vec T-283/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2018 – Esso Raffinage/ECHA („REACH — Hodnotenie dokumentácie — Kontrola súladu registrácií — Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie — Vyhlásenie o nesúlade — Právomoc Všeobecného súdu — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt — Priama a osobná dotknutosť — Prípustnosť — Právny základ — Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006“)

Top

C2312018SK2010120180508SK0023201212

Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2018 – Esso Raffinage/ECHA

(Vec T-283/15) ( 1 )

„(„REACH — Hodnotenie dokumentácie — Kontrola súladu registrácií — Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie — Vyhlásenie o nesúlade — Právomoc Všeobecného súdu — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt — Priama a osobná dotknutosť — Prípustnosť — Právny základ — Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006“)“

2018/C 231/23Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Esso Raffinage (Courbevoie, Francúzsko) (v zastúpení: M. Navin-Jones, solicitor)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere a M. Heikkilä, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, splnomocnení zástupca), Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas a J. Traband, splnomocnení zástupcovia) a Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. de Ree, M. Bulterman a M. Noort, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie listu ECHA z 1. apríla 2015 adresovaného francúzskemu Ministerstvu životného prostredia, udržateľného rozvoja, dopravy a bývania s názvom „Vyhlásenie o nesúlade v nadväznosti na rozhodnutie o hodnotení dokumentácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006“

Výrok rozsudku

1.

List Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 1. apríla 2015, adresovaný francúzskemu Ministerstvu životného prostredia, udržateľného rozvoja, dopravy a bývania s názvom „Vyhlásenie o nesúlade v nadväznosti na rozhodnutie o hodnotení dokumentácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006“, sa zrušuje spolu s jeho prílohami.

2.

Esso Raffinage a ECHA znášajú svoje vlastné trovy konania.

3.

Spolková republika Nemecko, Francúzska republika a Holandské kráľovstvo znášajú svoje vlastné trovy konania.


( 1 ) Ú. v. EÚ C 320, 28.9.2015.

Top