EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015FA0088

Vec F-88/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. decembra 2015 – Bonazzi/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povyšovanie za rok 2014 — Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 45 služobného poriadku — Zoznam úradníkov navrhnutých na povýšenie generálnymi riaditeľstvami a útvarmi — Opomenutie žalobcovho mena — Možnosť napadnúť zoznam úradníkov navrhnutých na povýšenie pred spoločným výborom pre povýšenia — Nezaujatie stanoviska spoločného výboru pre povýšenia — Porovnávacie hodnotenie zásluh vykonané samotným menovacím orgánom)

OJ C 48, 8.2.2016, p. 97–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 48/97


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. decembra 2015 – Bonazzi/Komisia

(Vec F-88/15) (1)

((Verejná služba - Úradníci - Povyšovanie za rok 2014 - Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 45 služobného poriadku - Zoznam úradníkov navrhnutých na povýšenie generálnymi riaditeľstvami a útvarmi - Opomenutie žalobcovho mena - Možnosť napadnúť zoznam úradníkov navrhnutých na povýšenie pred spoločným výborom pre povýšenia - Nezaujatie stanoviska spoločného výboru pre povýšenia - Porovnávacie hodnotenie zásluh vykonané samotným menovacím orgánom))

(2016/C 048/111)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Matteo Bonazzi (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do nasledujúcej platovej triedy (AD 12) pri povyšovaní Európskej komisie za rok 2014 a návrh na náhradu škodu za nemajetkovú ujmu, ktorú žalobca údajne utrpel

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Matteo Bonazzi znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015, s. 61.


Top