Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0490

Spojené veci C-490/15 P a C-505/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. septembra 2016 – Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s predpínacou oceľou — Pokuty — Stanovovanie výšky pokút — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Domnienka skutočného výkonu rozhodujúceho vplyvu materskej spoločnosti na dcérsku spoločnosť — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Zákaz retroaktivity — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinný prostriedok nápravy v primeranej lehote — Charta základných práv — Článok 41 — Právo na prejednanie veci v primeranej lehote)

OJ C 419, 14.11.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 419/23


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. septembra 2016 – Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Európska komisia

(Spojené veci C-490/15 P a C-505/15 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh s predpínacou oceľou - Pokuty - Stanovovanie výšky pokút - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 23 ods. 2 - Domnienka skutočného výkonu rozhodujúceho vplyvu materskej spoločnosti na dcérsku spoločnosť - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 - Zákaz retroaktivity - Charta základných práv Európskej únie - Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy v primeranej lehote - Charta základných práv - Článok 41 - Právo na prejednanie veci v primeranej lehote))

(2016/C 419/30)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľky: Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) (v zastúpení: G. Belotti a P. Ziotti, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: V. Bottka, G. Conte a P. Rossi, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania vo veciach C-490/15 P a C-505/15 P sa zamietajú.

2.

Ori Martin SA je povinná nahradiť trovy konania vo veci C-490/15 P.

3.

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) je povinná nahradiť trovy konania vo veci C-505/15 P.


(1)  Ú. v. EÚ C 406, 7.12.2015.


Top