Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0741

Vec T-741/14: Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Hersill/ÚHVT – KCI Licensing (VACUP)

OJ C 448, 15.12.2014, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/37


Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Hersill/ÚHVT – KCI Licensing (VACUP)

(Vec T-741/14)

(2014/C 448/46)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hersill, SL (Móstoles, Španielsko) (v zastúpení: M. Aznar Alonso, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 9 43  499.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. augusta 2014 vo veci R 1520/2013-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za dôvodnú a zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal ÚHVT a ďalšieho účastníka konania pred odvolaním senátom, ak vystupujú ako účastníci v tomto konaní, na náhradu trov konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


Top