EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0621

Vec T-621/14: Žaloba podaná 14. augusta 2014 – Infocit/ÚHVT – DIN (DINKOOL)

OJ C 351, 6.10.2014, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/26


Žaloba podaná 14. augusta 2014 – Infocit/ÚHVT – DIN (DINKOOL)

(Vec T-621/14)

2014/C 351/33

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (v zastúpení: A. Oliveira, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: DIN – Deutsche Institut für Normung eV (Berlín, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. júna 2014 vo veci R 1312/2013–2.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „DINKOOL“ pre výrobky zaradené do tried 1 – 3, 5 – 7, 12, 16, 20 a 21 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0465 946.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: medzinárodná ochranná známka zapísaná pod č. 229 048 a skoršie v Nemecku nezapísané označenie „DIN“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známke Spoločenstva v celom rozsahu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


Top