Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0451

Vec T-451/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – Fujikura/Komisia

OJ C 303, 8.9.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/41


Žaloba podaná 16. júna 2014 – Fujikura/Komisia

(Vec T-451/14)

2014/C 303/49

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fujikura Ltd (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: L. Gyselen, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

znížil pokutu uloženú v článku 2 písm. o) rozhodnutia z dôvodu jeho priameho zapojenia sa do kartelu od 18. februára 1999 do 30. septembra 2001,

zrušil článok 2 písm. p) rozhodnutia v rozsahu, v akom je Fujikura solidárne zodpovedná za zaplatenie pokuty uloženej spoločnosti Viscas vzhľadom na obdobie od 1. januára 2005 do 28. januára 2009,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia, keď pri výpočte základnej čiastky pokuty započítala aj nezávislé predaje materských spoločností spoločnosti Viscas. Žalobkyňa tvrdí, že na údajnom karteli sa zúčastňovala len do 30. septembra 2001 a že jej nezávislé predaje počas roka 2004 neboli súčasťou kartelu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila zásadu proporcionality tým, že pri stanovení základnej čiastky pokuty dostatočne nezohľadnila veľmi malú účasť japonských podnikov na karteli. Žalobkyňa tvrdí, že keďže pri vstupe do Európy čelila vážnym technickým a obchodným prekážkam, jej záväzok, že nebude súťažiť v Európskom hospodárskom priestore (EHP) bol nepodstatný na účinnosť dohôd európskych dodávateľov o rozdelení si zákazníkov v EHP. Komisia preto mala viac rozlišovať pri určení stupňa závažnosti použitého na výpočet pokút uložených jednak žalobkyni (a iným ázijským dodávateľom) a jednak európskym dodávateľom.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila chyby, keď zohľadnila zodpovednosť žalobkyne ako materskej spoločnosti za pokutu uloženú spoločnosti Viscas, a to od 1. januára 2005. Žalobkyňa tvrdí, že keď sa Viscas stala v januári 2005 plnohodnotným spoločným podnikom, právne vzťahy (napr. podávanie správ o činnosti), organizačné vzťahy (napr. vymenovávanie riaditeľov na plný pracovný úväzok) a ekonomické vzťahy (napr. ručenie za úvery) medzi Viscas a žalobkyňou sa natoľko zúžili, že Komisia nemohla dospieť k presvedčeniu o tom, že žalobkyňa pokračovala vo vykonávaní rozhodujúceho vplyvu na Viscas počas obdobia porušenia od januára 2005 do januára 2009.


Top