EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TJ0705

Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018.
Unichem Laboratories Ltd proti Európskej komisii.
Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní patentových sporov – Územná právomoc Komisie – Pripísanie protiprávneho správania – Správne konanie – Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi – Potenciálna hospodárska súťaž – Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu – Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia – Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom – Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ – Pokuty.
Vec T-705/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:915

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.