Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0205

Vec T-205/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Schroeder/Rada a Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Dumping — Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom — Škoda, ktorú údajne utrpela žalobkyňa po prijatí nariadenia — Žaloba o náhradu škody — Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov — Prípustnosť — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] — Povinnosť náležitej starostlivosti — Príčinná súvislosť“)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Schroeder/Rada a Komisia

(Vec T-205/14) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Dumping - Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne - Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom - Škoda, ktorú údajne utrpela žalobkyňa po prijatí nariadenia - Žaloba o náhradu škody - Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov - Prípustnosť - Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom - Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] - Povinnosť náležitej starostlivosti - Príčinná súvislosť“))

(2015/C 389/49)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: K. Landry, advokát)

Žalované: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci pôvodne D. Geradin a N. Tuominen, neskôr N. Tuominen, advokáti) a Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o náhradu škody smerujúca k získaniu náhrady škody údajne utrpenej prijatím nariadenia Rady (ES) č. 1355/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 350, s. 35), vyhlásené za neplatné rozsudkom z 22. marca 2012, GLS (C-338/10, Zb., EU:C:2012:158)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 212, 7.7.2014.


Top