EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0582

Vec C-582/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 17. decembra 2014 – Patrick Breyer/Spolková republika Nemecko

OJ C 89, 16.3.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 17. decembra 2014 – Patrick Breyer/Spolková republika Nemecko

(Vec C-582/14)

(2015/C 089/05)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Patrick Breyer

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1) – ďalej len „smernica 95/46“ – vykladať v tom zmysle, že adresa internetového protokolu (ďalej len „IP adresa“), ktorú poskytovateľ služieb uchováva v súvislosti s prístupom na internetovú stránku, je pre neho osobným údajom už vtedy, keď tretia osoba (tu poskytovateľ prístupu) disponuje ďalšími informáciami potrebnými na identifikáciu dotknutej osoby?

2.

Odporuje článok 7 písm. f) smernice 95/46 vnútroštátnemu právnemu predpisu, podľa ktorého poskytovateľ služieb môže získať a spracúvať osobné údaje užívateľa bez jeho súhlasu len v rozsahu nevyhnutnom na umožnenie a zúčtovanie konkrétneho použitia telemédia príslušným užívateľom a podľa ktorého účel zabezpečenia celkovej funkčnosti telemédia nemôže odôvodniť spracúvanie po skončení jednotlivých používateľských operácií?


(1)  Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355.


Top