Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0198

Vec C-198/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hovioikeus (Fínsko) 22. apríla 2014 – Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

OJ C 202, 30.6.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hovioikeus (Fínsko) 22. apríla 2014 – Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

(Vec C-198/14)

2014/C 202/15

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Helsingin hovioikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Valev Visnapuu

Odporcovia: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

Prejudiciálne otázky

1.

Treba prípustnosť fínskej právnej úpravy dane z balení nápojov, podľa ktorej sa táto daň vyberá vtedy, keď obal nepatrí do systému návratu, namiesto článku 34 ZFEÚ posudzovať podľa článku 110 ZFEÚ? V prípade sporného systému návratu musí ísť o systém zálohovania, v prípade ktorého sa osoba, ktorá nápoje balí alebo dováža, sama alebo spôsobom, ktorý sa upravuje vo fínskom zákone o odpade alebo v príslušných právnych predpisoch platných pre provinciu Åland, stará o recykláciu alebo opakované použitie nápojových obalov, takže sa obal znovu použije alebo využije ako surovina.

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je uvedená právna úprava v súlade s článkom 1 ods. 1, článkami 7 a 15 smernice 94/62/ES (1), keď sa zohľadní aj článok 110 ZFEÚ?

3.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Je uvedená právna úprava v súlade s článkom 1 ods. 1, článkami 7 a 15 smernice 94/62/ES, keď sa zohľadní aj článok 34 ZFEÚ?

4.

V prípade zápornej odpovede na tretiu otázku: Treba fínsku právnu úpravu dane z balení nápojov považovať podľa článku 36 ZFEÚ za prípustnú?

5.

Možno požiadavku, aby osoba, ktorá alkoholické nápoje používa na obchodné účely, mala na svoju činnosť týkajúcu sa dovážaných alkoholických nápojov osobitné maloobchodné povolenie, keď fínsky kupujúci kúpil alkoholické nápoje cez internet alebo prostredníctvom predaja na diaľku od predávajúceho, ktorý pôsobí v inom členskom štáte a alkoholické nápoje do Fínska dováža, považovať za požiadavku týkajúcu sa existencie monopolu alebo za súčasť jeho fungovania, takže nie je v rozpore s ustanoveniami článku 34 ZFEÚ, ale treba ju vyhodnotiť v kontexte článku 37 ZFEÚ?

6.

V prípade kladnej odpovede na piatu otázku: Je vyžadovanie povolenia zlučiteľné s podmienkami pre štátne monopoly obchodnej povahy podľa článku 37 ZFEÚ?

7.

V prípade zápornej odpovede na piatu otázku a uplatnenia článku 34 ZFEÚ na prejednávaný prípad: Predstavuje fínska právna úprava, podľa ktorej sa pri objednávke alkoholických nápojov zo zahraničia cez internet alebo inak prostredníctvom obchodu na diaľku dovoz nápojov na účely osobnej spotreby povolí len vtedy, keď alkoholické nápoje doviezol sám objednávateľ alebo tretia osoba, ktorá je nezávislá od predávajúceho, a pre dovoz sa vyžaduje povolenie podľa zákona o alkohole, množstevné obmedzenie alebo opatrenie s rovnakým účinkom, ktoré je v rozpore s článkom 34 ZFEÚ?

8.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Možno predmetnú právnu úpravu so zreteľom na ochranu zdravia a života ľudí považovať za opodstatnenú a primeranú?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, s. 10; Mim. vyd. 13/013, s. 349).


Top