Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0615

Vec T-615/13: Žaloba podaná 20. novembra 2013 — AIC/ÚHVT — ACV Manufacturing (Heat exchangers)

OJ C 24, 25.1.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/34


Žaloba podaná 20. novembra 2013 — AIC/ÚHVT — ACV Manufacturing (Heat exchangers)

(Vec T-615/13)

2014/C 24/64

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: AIC S.A. (Gdynia, Poľsko) (v zastúpení: J. Radłowski, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgicko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. septembra 2013 vo veci R 291/2012-3,

zaviazal žalovaného na náhradu trov tohto konania, vrátane trov konania pred odvolacím senátom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na výmaz: dizajn pre výrobok „výmenník tepla“ — zapísaný dizajn Spoločenstva č. 1618703-0001.

Majiteľ dizajnu Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti dizajnu Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn údajne nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 a 2, v spojení s článkami 5 a 6 a osobitne článkom 8 ods. 1 a 2 nariadenia o dizajne Spoločenstva.

Rozhodnutie výmazového odboru: výmaz sporného dizajnu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 25 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 4 ods. 2 nariadenia o dizajne Spoločenstva.


Top