Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0104

Vec T-104/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby — Dôkaz o účasti na karteli — Jediné a pokračujúce porušenie — Pripísateľnosť porušenia — Spoločná kontrola — Pokuty — Neobmedzená právomoc“)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisia

(Vec T-104/13) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby - Dôkaz o účasti na karteli - Jediné a pokračujúce porušenie - Pripísateľnosť porušenia - Spoločná kontrola - Pokuty - Neobmedzená právomoc“))

(2015/C 346/23)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Toshiba Corp. (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz a P. Berghe, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Biolan, V. Bottka a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov), v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, ako aj subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie sumy pokuty, ktorá jej bola uložená

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 2 písm. d) rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov), sa čiastočne zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že Toshiba Corp. sa zúčastnila na celosvetovom karteli na trhu elektrónok pre farebné televízory od 16. mája 2000 do 31. marca 2003.

2.

Článok 2 ods. 2 písm. g) tohto rozhodnutia sa zrušuje v rozsahu, v akom sa ukladá pokuta 28 048 000 eur spoločnosti Toshiba z dôvodu jej priamej účasti na celosvetovom karteli na trhu elektrónok pre farebné televízory.

3.

Suma pokuty uloženej spoločnosti Toshiba v článku 2 ods. 2 písm. h) predmetného rozhodnutia spoločne a nerozdielne so spoločnosťami Panasonic Corp. a MT Picture Display Co. Ltd sa stanovuje na 82 826 000 eur.

4.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

5.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013.


Top