Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0663

Vec C-663/13: Žaloba podaná 13. decembra 2013 — Európska komisia/Rakúska republika

OJ C 31, 1.2.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/7


Žaloba podaná 13. decembra 2013 — Európska komisia/Rakúska republika

(Vec C-663/13)

2014/C 31/11

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rakúska republika si tým, že buď pre celé spolkové územie, alebo pre niektoré jeho časti neuviedla do účinnosti potrebné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie článku 2 písm. a), b), d), f), g), h), a n), článku 3 ods. 4 písm. a) a b), článku 5, článku 13 ods. 1 písm. e), článku 13 ods. 6 druhého a tretieho pododseku, článku 14 ods. 2 až 5, článku 16 ods. 1 druhej vety, článku 16 ods. 3 prvého pododseku, článku 16 ods. 4 druhej vety, článku 16 ods. 6, článku 16 ods. 7, článku 16 ods. 8, článku 17 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k biokvapalinám, článku 17 ods. 2 písm. c) vo vzťahu k biokvapalinám, článku 17 ods. 3 písm. b) časti i) vo vzťahu k iným členským štátom a tretím krajinám, článku 17 ods. 3 písm. a), b) bodu ii), článku 17 ods. 3 písm. c), článku 17 ods. 4 písm. a) až c), článku 17 ods. 8, článku 18 ods. 1 vo vzťahu k biokvapalinám, článku 19 ods. 1 a 3 vo vzťahu k biokvapalinám, prílohy II až V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), respektíve že neoznámila tieto predpisy Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 27 ods. 1 tejto smernice,

uložiť Rakúskej republike podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ z dôvodu nesplnenia povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice, aby zaplatila penále vo výške 40 512 eur denne odo dňa vyhlásenia rozsudku Súdneho dvora, ktorý určí nesplnenie povinnosti, ktoré má byť zaplatené na účet vlastných prostriedkov Európskej únie,

zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 5. decembra 2010.


(1)  Ú. v. EÚ L 140, s. 16.


Top