Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CB0301

Vec C-301/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo  6. februára 2014 – El Corte Inglés, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka CLUB GOURMET a CLUB DEL GOURMET — Zamietnutie námietky — Rokovací poriadok Súdneho dvora — Článok 181 — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

OJ C 175, 10.6.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/18


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. februára 2014 – El Corte Inglés, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

(Vec C-301/13 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Slovná ochranná známka CLUB GOURMET a CLUB DEL GOURMET - Zamietnutie námietky - Rokovací poriadok Súdneho dvora - Článok 181 - Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné))

2014/C 175/21

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: El Corte Inglés, SA (v zastúpení: J. L. Rivas Zurdo a E. Seijo Veiguela, abogados)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 20. marca 2013, El Corte Inglés/ÚHVT – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. júla 2011 (vec R 1946/2010-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi El Corte Inglés, SA a Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

El Corte Inglés SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


Top