Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0665

Vec C-665/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil de Barcelona (Španielsko) 30. decembra 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.

OJ C 80, 17.3.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil de Barcelona (Španielsko) 30. decembra 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.

(Vec C-665/11)

2012/C 80/16

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Mercantil de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alfonso Carlos Amselem Almor

Žalovaná: NCG Banco, S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Ak úverová inštitúcia ponúkne klientovi, s ktorým pôvodne uzatvorila hypotekárnu úverovú zmluvu, úrokový swap s cieľom zabezpečenia pred rizikom zmeny úrokových sadzieb pôvodnej transakcie, má sa táto služba považovať za investičné poradenstvo v zmysle definície článku 4 ods. 1 bodu 4 smernice Mifid (1)?

2.

Má neuskutočnenie posúdenia vhodnosti upraveného v článku 19 ods. 4 uvedenej smernice vo vzťahu k drobnému investorovi za následok absolútnu neplatnosť úrokového swapu dohodnutého medzi investorom a úverovou inštitúciou poskytujúcou poradenstvo?

3.

V prípade, ak sa služba poskytnutá uvedeným spôsobom nepovažuje za investičné poradenstvo, má samotné nadobudnutie komplexného finančného nástroja, akým je úrokový swap, bez uskutočnenia posúdenia primeranosti upraveného v článku 19 ods. 5 smernice Mifid z dôvodov pripísateľných investičnej spoločnosti za následok absolútnu neplatnosť dohody o nadobudnutí uzatvorenej s vlastnou úverovou inštitúciou?

4.

Je podľa článku 19 ods. 9 smernice Mifid samotná skutočnosť, že úverová inštitúcia ponúka komplexný finančný nástroj spojený s hypotekárnym úverom, dostatočným dôvodom na vylúčenie uplatňovania povinnosti uskutočniť posúdenie vhodnosti a primeranosti podľa článku 19, ktoré je investičná spoločnosť povinná vykonať pre drobného investora?

5.

Je na vylúčenie uplatňovania povinností stanovených v článku 19 smernice Mifid potrebné, aby finančný produkt, s ktorým je spojený ponúknutý finančný nástroj, podliehal zákonným štandardom ochrany investora podobným štandardom, ktoré vyžaduje uvedená smernica?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, s. 1).


Top