EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0397

Vec C-397/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 27. júla 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

OJ C 331, 12.11.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 27. júla 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Vec C-397/11)

2011/C 331/09

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Erika Jőrös

Žalovaná: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Prejudiciálne otázky

1.

Je v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 93/13/EHS (1) postup vnútroštátneho súdu, ktorý na základe zistenia, že niektorá zo všeobecných zmluvných podmienok, ktorých sa týka žaloba, má nekalú povahu, preskúma neplatnosť uvedenej podmienky z tohto dôvodu aj bez k tomu smerujúcemu návrhu účastníkov konania?

2.

Má vnútroštátny súd povinnosť uplatniť postup uvedený v prvej otázke aj v konaní začatom spotrebiteľom, hoci je obvyklé, že ak poškodený podá z tohto dôvodu žalobu, právomoc určiť neplatnosť všeobecných zmluvných podmienok z dôvodu ich nekalej povahy neprislúcha miestnemu súdu, ale súdu vyššieho stupňa?

3.

Môže vnútroštátny súd v prípade kladnej odpovede na druhú otázku preskúmať aj v druhostupňovom konaní nekalú povahu všeobecnej zmluvnej podmienky, ktorú zistil, ak táto nekalá povaha nebola preskúmaná v prvostupňovom konaní, pričom podľa vnútroštátnych právnych predpisov nemožno spravidla v odvolacom konaní zohľadňovať nové skutočnosti ani uskutočňovať prieskum nových dôkazov?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


Top