Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0396

Vec C-396/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanța (Rumunsko) z  27. júla 2011 — trestné konanie proti Ciprianovi Vasileovi Raduovi

OJ C 282, 24.9.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 282/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanța (Rumunsko) z 27. júla 2011 — trestné konanie proti Ciprianovi Vasileovi Raduovi

(Vec C-396/11)

2011/C 282/29

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Constanța

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Ciprian Vasile Radu

Prejudiciálne otázky

1.

Sú ustanovenia článku 5 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 6 v spojení s ustanoveniami článkov 48 a 52 Charty základných práv Európskej únie s odkazom aj na ustanovenia článku 5 ods. 3 a 4 a článku 6 ods. 2 a 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ustanoveniami primárneho práva Spoločenstva, ktoré sú obsiahnuté v zakladajúcich zmluvách?

2.

Predstavuje postup príslušného súdneho orgánu štátu vykonávajúceho európsky zatykač spočívajúci v pozbavení slobody a v nútenom vydaní osoby, na ktorú bol vydaný európsky zatykač (vyžiadaná osoba, ktorá má byť zatknutá a vydaná), bez jej súhlasu zásah štátu vykonávajúceho zatykač do práva osobnej slobody vyžiadanej osoby, ktorá má byť zatknutá a vydaná, zakotveného v práve Únie podľa článku 6 ZEÚ v spojení s článkom 5 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa článku 6 v spojení s článkami 48 a 52 Charty základných práv Európskej únie s odkazom aj na článok 5 ods. 3 a 4 a článok 6 ods. 2 a 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

3.

Musí zásah štátu vykonávajúceho európsky zatykač do práv a záruk upravených v článku 5 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v článku 6 v spojení s článkami 48 a 52 Charty základných práv Európskej únie s odkazom aj na článok 5 ods. 3 a 4 a článok 6 ods. 2 a 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd spĺňať podmienku jeho nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti a podmienku jeho proporcionality vo vzťahu ku konkrétne sledovanému cieľu?

4.

Môže príslušný súdny orgán štátu vykonávajúceho európsky zatykač zamietnuť žiadosť o vydanie a neporušiť pritom povinnosti stanovené v zakladajúcich zmluvách a v iných právnych predpisoch Spoločenstva z dôvodu, že nie sú kumulatívne splnené nevyhnutné podmienky uvedené v článku 5 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v článku 6 v spojení s článkami 48 a 52 Charty základných práv Európskej únie s odkazom aj na článok 5 ods. 3 a 4 a článok 6 ods. 2 a 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

5.

Môže príslušný súdny orgán štátu vykonávajúceho európsky zatykač zamietnuť žiadosť o vydanie a neporušiť pritom povinnosti stanovené v zakladajúcich zmluvách a v iných právnych predpisoch Spoločenstva z dôvodu, že štát vydávajúci európsky zatykač neprebral rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV (1), alebo že ho prebral neúplne alebo nesprávne (v tom zmysle, že nie je splnená podmienka vzájomnosti)?

6.

Je vnútroštátne právo členského štátu Európskej únie — Rumunska — najmä hlava III zákona č. 302/2004 v rozpore s ustanoveniami článku 5 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 6 v spojení s ustanoveniami článkov 48 a 52 Charty základných práv Európskej únie s odkazom aj na ustanovenia článku 5 ods. 3 a 4 a článku 6 ods. 2 a 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na ktoré odkazuje článok 6 ZEÚ a bolo týmito ustanoveniami vnútroštátneho právneho predpisu správne prebraté rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie 2002/584/SVV?


(1)  Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (2002/584/SVV) (Ú. v. ES L 190, s. 1).


Top