EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0317

Vec C-317/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 27. júna 2011 — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

OJ C 269, 10.9.2011, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 269/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 27. júna 2011 — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Vec C-317/11)

2011/C 269/53

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Rainer Reimann

Žalovaná: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 31 Charty základných práv a článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (1) vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je § 13 ods. 1 BUrlG (Spolkový zákon o dovolenke), podľa ktorej možno v kolektívnej zmluve pre niektoré odvetvia skrátiť dĺžku ročnej dovolenky v trvaní najmenej štyroch týždňov?

2.

Má sa článok 31 Charty základných práv a článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vykladať v tom zmysle, že bráni kolektívnej vnútroštátnej právnej úprave, akou je Bundesrahmentarifvertrag Bau (Kolektívna zmluva, ktorá stanovuje všeobecný rámec pre stavebný priemysel), ktorá ustanovuje, že nárok na dovolenku nevzniká za tie roky, počas ktorých pracovník pre chorobu nedosiahne určitú výšku hrubej mzdy?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú a druhú prejudiciálnu otázku: Je v takomto prípade právna úprava, akou je § 13 ods. 2 BUrlG, neuplatniteľná?

4.

V prípade kladnej odpovede na prvú až tretiu prejudiciálnu otázku: Uplatní sa s ohľadom na účinnosť právnej úpravy § 13 ods. 2 BUrlG a ustanovení Bundesrahmentarifvertrag Bau ochrana legitímnej dôvery, ak ide o obdobie, ktoré predchádza 1. decembru 2009 a nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv? Má sa zmluvným stranám Bundesrahmentarifvertrag Bau poskytnúť lehota, počas ktorej sa im umožní, aby sa sami dohodli na inej úprave?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času; Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.


Top