Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CB0354

Vec C-354/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z  22. marca 2012 — Maurice Emram/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Guccio Gucci SpA [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Prihláška obrazovej ochrannej známky G — Ochranné známky]

OJ C 235, 4.8.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/5


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. marca 2012 — Maurice Emram/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Guccio Gucci SpA

(Vec C-354/11 P) (1)

(Odvolanie - Článok 119 rokovacieho poriadku - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Prihláška obrazovej ochrannej známky G - Ochranné známky)

2012/C 235/07

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Maurice Emram (v zastúpení: M. Benavï, avocat)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca) a Guccio Gucci SpA (v zastúpení: F. Jacobacci, avvocato)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. mája 2011, Emram/ÚHVT (T-187/10), ktorým sa zamieta žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. februára 2010 (vec R 1281/2008-1), týkajúceho sa konania o námietke medzi Guccio Gucci SpA a pánom Emram — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva G — Pravdepodobnosť zámeny — Skreslenie dôkazov — Nesprávne posúdenie rozlišovacej spôsobilosti — Porušenie zásady rovnosti zaobchádzania

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pán Emram je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


Top