Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0607

Vec C-607/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. marca 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery division) — Spojené kráľovstvo] — ITV Broadcasting Limited a i./TV Catch Up Limited (Smernica 2001/29/ES — Článok 3 ods. 1 — Vysielanie televíznych programov vysielateľov komerčných televízií treťou stranou prostredníctvom internetu —  „Live streaming“ — Verejný prenos)

OJ C 123, 27.4.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. marca 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery division) — Spojené kráľovstvo] — ITV Broadcasting Limited a i./TV Catch Up Limited

(Vec C-607/11) (1)

(Smernica 2001/29/ES - Článok 3 ods. 1 - Vysielanie televíznych programov vysielateľov komerčných televízií treťou stranou prostredníctvom internetu - „Live streaming“ - Verejný prenos)

2013/C 123/08

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Žalovaný: TV Catch Up Limited

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — High Court of Justice (Chancery Division) — Výklad článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) — Pojem „verejný prenos“ — Súhlas nositeľov práva so zaradením ich diel do bezplatného terestriálneho televízneho vysielania určeného na prijímanie buď na celom území členského štátu alebo v jeho vymedzenej geografickej oblasti — Nepretržité vysielanie prevádzkované treťou stranou, ktorá je poskytovateľom vysielania, pre jednotlivých predplatiteľov, ktorí zaplatili televízne poplatky a môžu teda prijímať živé vysielanie prostredníctvom priebežného prenosu údajov cez internet

Výrok rozsudku

1.

Pojem „verejný prenos“ v zmysle článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na retransmisiu diel zahrnutých do terestriálneho televízneho vysielania,

ktorú poskytuje subjekt odlišný od pôvodného vysielateľa,

prostredníctvom prenosu údajov cez internet sprístupneným predplatiteľom tohto subjektu, ktorí môžu prijímať túto retransmisiu pripojením sa na jeho server,

hoci sa títo predplatitelia nachádzajú v oblasti príjmu tohto terestriálneho televízneho vysielania a môžu ho legálne prijímať na televízny prijímač.

2.

Na odpoveď na prvú otázku nemá vplyv skutočnosť, že retransmisia, akou je tá v pôvodnom konaní, je financovaná z reklamy, čiže má ziskovú povahu.

3.

Na odpoveď na prvú otázku nemá vplyv skutočnosť, že retransmisiu, akou je tá v pôvodnom konaní, poskytuje subjekt, ktorý sa nachádza v priamej konkurencii s pôvodným vysielateľom.


(1)  Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012.


Top