Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0202

Vec C-202/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgicko) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Voľný pohyb pracovníkov — Článok 45 ZFEÚ — Spoločnosť so sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgického kráľovstva — Povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy v holandčine — Pracovná zmluva s cezhraničným prvkom — Obmedzenie — Neexistencia proporcionality)

OJ C 164, 8.6.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 164/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgicko) — Anton Las/PSA Antwerp NV

(Vec C-202/11) (1)

(Voľný pohyb pracovníkov - Článok 45 ZFEÚ - Spoločnosť so sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgického kráľovstva - Povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy v holandčine - Pracovná zmluva s cezhraničným prvkom - Obmedzenie - Neexistencia proporcionality)

2013/C 164/04

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Anton Las

Žalovaná: PSA Antwerp NV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Výklad článku 39 ES (teraz článok 45 ZFEÚ) — Belgická regionálna právna úprava stanovujúca podniku so sídlom v holandskom jazykovom regióne povinnosť vyhotovovať pod hrozbou neplatnosti všetky dokumenty týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom v holandčine

Výrok rozsudku

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave federálneho samosprávneho celku určitého členského štátu, akou je právna úprava v konaní vo veci samej, ktorá každému zamestnávateľovi s prevádzkovým sídlom na území tohto samosprávneho celku ukladá povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom výlučne v úradnom jazyku tohto federálneho samosprávneho celku pod hrozbou neplatnosti týchto zmlúv, o ktorej rozhodne súd aj bez návrhu.


(1)  Ú. v. EÚ C 219, 23.7.2011.


Top