Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0044

Vec T-44/10 P: Odvolanie podané 3. februára 2010 : Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z  25. novembra 2009 vo veci F-11/09, Marcuccio/Komisia

OJ C 80, 27.3.2010, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/43


Odvolanie podané 3. februára 2010: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 25. novembra 2009 vo veci F-11/09, Marcuccio/Komisia

(Vec T-44/10 P)

2010/C 80/69

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

v každom prípade: zrušiť v plnom rozsahu a bez akejkoľvek výnimky napadnuté uznesenie,

vyhlásiť, že žaloba na prvom stupni, na základe ktorej bolo vyhlásené napadnuté uznesenie, bola prípustná v plnom rozsahu a bez akejkoľvek výnimky,

predovšetkým: vyhovieť v plnom rozsahu a bez akejkoľvek výnimky návrhom uvedeným v žalobe na prvom stupni,

zaviazať odporkyňu na náhradu všetkých trov konania, poplatkov a odmien, ktoré odvolateľ vynaložil na prvom stupni, ako aj v rámci tohto konania o odvolaní,

subsidiárne: vrátiť túto vec Súdu pre verejnú službu v inom zložení, aby v tejto veci opätovne rozhodol.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie smeruje proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu (SVS) z 25. novembra 2009. Toto uznesenie zamietlo ako v časti zjavne neprípustnú a v časti zjavne bez právneho dôvodu žalobu, ktorej predmetom bolo zamietnutie Komisie preplatiť 100 % liečebných nákladov odvolateľa.

Na podporu svojich návrhov sa odvolateľ opiera o nesprávny výklad a uplatnenie pojmu odôvodnenie rozhodnutia pochádzajúceho od inštitúcie Európskej únie, pojmu možnosť doplniť odôvodnenie rozhodnutia, ako aj právnych zásad týkajúcich sa predkladania a hodnotenia dôkazov.

Odvolateľ sa tiež opiera o nesprávny výklad a uplatnenie pojmov napadnuteľný akt a výlučne potvrdzujúce rozhodnutie uvedených v predchádzajúcom rozhodnutí.


Top