Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0472

Vec C-472/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság (Maďarsko) 29. septembra 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

OJ C 346, 18.12.2010, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság (Maďarsko) 29. septembra 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

(Vec C-472/10)

()

2010/C 346/53

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Pest Megyei Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Žalovaný: Invitel Távközlési Zrt.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať tak, že nekalá podmienka nie je záväzná pre žiadneho spotrebiteľa, ak zákonne určený a na konanie legitimovaný subjekt v mene spotrebiteľov prostredníctvom žaloby vo verejnom záujme (popularis actio) uplatňuje určenie neplatnosti uvedenej nekalej podmienky, ktorá je súčasťou spotrebiteľskej zmluvy?

V prípade keď sa podáva žaloba vo verejnom záujme smerujúca k vyhláseniu rozsudku, ktorý je v prospech spotrebiteľov, ktorí nie sú účastníkmi konania, alebo zákazu uplatňovania všeobecnej nekalej podmienky zmluvy, má sa článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS vykladať tak, že uvedená nekalá podmienka, ktorá je súčasťou spotrebiteľských zmlúv, nie je záväzná pre žiadneho z dotknutých spotrebiteľov a ani do budúcna, takže súdny orgán má ex offo prijať právne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú?

2.

Má sa článok 3 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS v spojení s bodom 1 písm. j) a bodom 2 písm. d) prílohy uplatniteľnej podľa článku 3 ods. 3 tej istej smernice vykladať tak, že ak predajca jednostranne zmení zmluvné podmienky bez výslovného popisu spôsobu zmeny ceny a bez špecifikovania riadnych dôvodov v zmluve, je uvedená zmluvná podmienka nekalá ipso iure?


(1)  Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


Top