Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0177

Vec C-177/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n °12 de Sevilla (Španielsko) 7. apríla 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

OJ C 179, 3.7.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 179/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Španielsko) 7. apríla 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Vec C-177/10)

2010/C 179/27

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Francisco Javier Rosado Santana

Žalovaný: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa so zreteľom na rozhodnutie ústavného súdu členskej krajiny Európskej únie, podľa ktorého rozdielne zaobchádzanie s úradníkmi zamestnanými na dobu určitú a so stálymi úradníkmi nie je v rozpore s ústavou tejto krajiny, smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (1), vykladať v tom zmysle, že oblasť verejnej služby sa musí vylúčiť z pôsobnosti uvedeného právneho predpisu Spoločenstva?

2.

Má sa uvedená smernica vykladať tak, že bráni tomu, aby vnútroštátny súd uplatnil taký výklad zásad rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ktorý všeobecne vylučuje rovnaké postavenie úradníkov zamestnaných na dobu určitú a stálych úradníkov z pôsobnosti tejto smernice?

3.

Má sa doložka 4 uvedenej smernice vykladať tak, že bráni tomu, aby dĺžka predchádzajúceho služobného pomeru v rámci dočasného zamestnania nebola zohľadnená pri vymenovaní stáleho úradníka osobitne na účely odmeňovania či zaradenia úradníka alebo jeho postupu v zamestnaní?

4.

Zaväzuje uvedené ustanovenie k takému výkladu vnútroštátnych právnych predpisov, ktorý by z výpočtu dĺžky služobného pomeru úradníkov nevylučoval služobné pomery v rámci dočasného pracovného pomeru?

5.

Má sa uvedené ustanovenie vykladať tak, že vnútroštátny súd má povinnosť preskúmať, či sú pravidlá verejného výberového konania na voľné pracovné miesto v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva, napriek tomu, že boli uverejnené, bez toho, aby boli dotknutou osobou spochybnené, a či je v takomto prípade uvedený vnútroštátny súd povinný nepoužiť tieto pravidlá alebo vnútroštátne ustanovenia, o ktoré sa opierajú, s odôvodnením, že sú v rozpore s uvedeným ustanovením Spoločenstva?


(1)  Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368.


Top