Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0566

Vec C-566/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  27. novembra 2012 — Talianska republika/Európska komisia, Litovská republika, Helénska republika (Odvolanie — Jazykový režim — Oznámenie o verejných výberových konaniach na prijatie administrátorov a asistentov — Uverejnenie v troch úradných jazykoch v úplnom znení — Jazyk skúšok — Výber druhého jazyka z troch úradných jazykov)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. novembra 2012 — Talianska republika/Európska komisia, Litovská republika, Helénska republika

(Vec C-566/10 P) (1)

(Odvolanie - Jazykový režim - Oznámenie o verejných výberových konaniach na prijatie administrátorov a asistentov - Uverejnenie v troch úradných jazykoch v úplnom znení - Jazyk skúšok - Výber druhého jazyka z troch úradných jazykov)

2013/C 26/04

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci P. Gentili, avvocato dello Stato)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avvocato), Litovská republika, Helénska republika (v zastúpení: A. Samoni-Rantou, S. Vodina a G. Papagianni, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2010, Taliansko/Komisia (spojené veci T-166/07 a T-285/07), ktorým Všeobecný súd zamietol návrh na zrušenie oznámení o verejných výberových konaniach EPSO/AD/94/07 (Ú. v. EÚ C 45 A, 2007, s. 3), EPSO/AST/37/07 (Ú. v. EÚ C 45 A, 2007, s. 15) a EPSO/AD/95/07 (Ú. v. EÚ C 103 A, 2007, s. 7)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 13. septembra 2010, Taliansko/Komisia (T-166/07 a T-285/07), sa zrušuje.

2.

Oznámenia o verejných výberových konaniach EPSO/AD/94/07 s cieľom vytvoriť rezervný zoznam na prijatie administrátorov (AD 5) v informačnej, komunikačnej a mediálnej oblasti, EPSO/AST/37/07 s cieľom vytvoriť rezervný zoznam na prijatie asistentov (AST 3) v komunikačnej a informačnej oblasti a EPSO/AD/95/07 s cieľom vytvoriť rezervný zoznam na prijatie administrátorov (AD 5) v informačnej oblasti (knižnica/dokumentácia) sa zrušujú.

3.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania Talianskej republiky a znáša svoje vlastné trovy konania v oboch stupňoch.

4.

Helénska republika a Litovská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 26.2.2011.


Top