Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0262

Vec T-262/09: Žaloba podaná 6. júla 2009 — Defense Technology/ÚHVT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

OJ C 205, 29.8.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/45


Žaloba podaná 6. júla 2009 — Defense Technology/ÚHVT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Vec T-262/09)

2009/C 205/83

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Spojené štáty) (v zastúpení: R. Kunze, advokát a solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt n/Mohanom, Nemecko)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. mája 2009 vo veci R 493/2002-4 (II) a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR“ pre tovary v triedach 5, 8 a 13 — prihláška č. 643 668.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka Spojených štátov amerických „FIRST DEFENSE“ pre tovary v triede 13; dve obrazové ochranné známky Spojených štátov amerických pre tovary v triede 13; skoršia všeobecne známa ochranná známka v Belgicku, Nemecku a Francúzsku „FIRST DEFENSE“; skoršia všeobecne známa ochranná známka v Belgicku, Nemecku a Francúzsku „FIRST DEFENSE AND DESIGN“; skoršia nezapísaná slovná ochranná známka „FIRST DEFENSE“ chránená v Nemecku a Francúzsku; skoršia nezapísaná ochranná známka v Belgicku, Nemecku a Francúzsku „FIRST DEFENSE AND DESIGN“; obchodné meno „FIRST DEFENSE“ chránené v Nemecku.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočne vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 3 nariadenia Rady 207/2009, pretože odvolací senát nesprávne uplatnil predmetné ustanovenie a okrem toho nesprávne vydal rozhodnutie založené na chybnom pochopení predložených skutočností; porušenie článkov 65, 75 a 76 nariadenia Rady 207/2009, pretože odvolací senát neprijal opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdu prvého stupňa zo 6. septembra 2006, DEF-TEC Defense Technology/ÚHVT — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05.


Top