Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0139

Vec T-139/09: Žaloba podaná 8. apríla 2009 — Francúzsko/Komisia

OJ C 141, 20.6.2009, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 141/49


Žaloba podaná 8. apríla 2009 — Francúzsko/Komisia

(Vec T-139/09)

2009/C 141/103

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues a A.-L. During, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2009) 2003 v konečnom znení z 28. januára 2009 týkajúce sa plánov kampane v odvetví ovocia a zeleniny, ktoré zaviedlo Francúzsko, v časti, v ktorej sa týka časti opatrení uskutočnených v rámci plánov kampane, ktoré boli financované odvetvovými podielmi,

subsidiárne, v prípade, že Súd prvého stupňa usúdi, že tento návrh na čiastočné zrušenie nie je prípustný, zrušiť rozhodnutie K(2009) 2003 v konečnom znení ako celok,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa navrhuje čiastočné zrušenie rozhodnutie Komisie K(2009) 203 (1) v konečnom znení z 28. januára 2009, ktorým Komisia vyhlásila za nezlučiteľnú so spoločným trhom štátnu pomoc, ktorú Francúzska republika poskytla pestovateľom ovocia a zeleniny v rámci „plánov kampane“ s cieľom uľahčiť uvádzanie poľnohospodárskych produktov, ktoré sa urodili vo Francúzsku, na trh.

Žalobkyňa navrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom Komisia usúdila, že opatrenia v prospech pestovateľov ovocia a zeleniny predstavujú štátnu pomoc, hoci tieto opatrenia boli sčasti financované dobrovoľnými príspevkami pestovateľov, takže podľa žalobkyne nepredstavujú štátne prostriedky alebo prostriedky pripísateľné štátu.

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa dva dôvody založené na:

porušení povinnosti odôvodnenia, keďže Komisia neodôvodnila rozšírenie kvalifikácie za štátnu pomoc na opatrenia financované dobrovoľnými príspevkami pestovateľov v dotknutom odvetví,

nesprávnom právnom posúdení, keďže Komisia kvalifikovala za štátnu pomoc opatrenia financované zo súkromných zdrojov poskytnutých dobrovoľne a bez zásahu orgánov verejnej moci. Tieto opatrenia nemožno považovať za výhody poskytnuté zo štátnych prostriedkov.


(1)  Také číslo je uvedené na napadnutom rozhodnutí, zatiaľ čo žalobkyňa uvádza konštantne číslo K(2009) 2003 v konečnom znení.


Top