EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0373

Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 27. septembra 2012.
El Corte Inglés, SA, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).
Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Emidio Tucci – Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva, skoršie národné slovné ochranné známky a skoršia národná obrazová ochranná známka Emilio Pucci a EMILIO PUCCI – Relatívne dôvody zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Riadne používanie skoršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia č. 207/2009.
Vec T-373/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:500

  The document is unavailable in your User interface language.

Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 27. septembra 2012 – El Corte Inglés/ÚHVT – Pucci International (Emidio Tucci)

(vec T-373/09)

„Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Emidio Tucci – Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva, skoršie národné slovné ochranné známky a skoršia národná obrazová ochranná známka Emilio Pucci a EMILIO PUCCI – Relatívne dôvody zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Riadne používanie skoršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia č. 207/2009“

1.                     Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky – Riadne používanie – Pojem – Výklad zohľadňujúci ratio legis článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2 a 3) (pozri bod 21)

2.                     Ochranná známka Spoločenstva – Postup preskúmavania – Žaloba pred súdom Únie – Právomoc Všeobecného súdu – Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov – Zohľadnenie právnych a skutkových okolností, ktoré predtým neboli predložené inštanciám Úradu, Všeobecným súdom – Vylúčenie (Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 135 ods. 4; nariadenie Rady č. 207/2009, článok 65) (pozri bod 45)

3.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Posúdenie pravdepodobnosti zámeny [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri bod 47)

4.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Dobré meno ochrannej známky v členskom štáte alebo v Spoločenstve – Pojem – Kritériá posúdenia (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5) (pozri bod 58)

5.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Obrazová ochranná známka Emidio Tucci – Obrazové ochranné známky Emilio Pucci a slovné ochranné známky EMILIO PUCCI (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5) (pozri body 59 – 69)

6.                     Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Odôvodnenie rozhodnutí – Cieľ (článok 253 ES; nariadenie Rady č. 207/2009, článok 75 prvá veta) (pozri bod 61)

7.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Súvislosť medzi ochrannými známkami – Kritériá posúdenia (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5) (pozri bod 63)

8.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Dôkazy, ktoré má predložiť majiteľ – Nie iba hypotetické budúce nebezpečenstvo neoprávneného prospechu alebo poškodenia (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5) (pozri body 64, 65)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. júna 2009 (spojené veci R 770/2008-2 a R 826/2008-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Emilio Pucci International BV a El Corte Inglés, SA

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

El Corte Inglés, SA, je povinná nahradiť trovy konania.

Top