Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0537

Vec C-537/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Spojené kráľovstvo) 21. decembra 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

OJ C 63, 13.3.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Spojené kráľovstvo) 21. decembra 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

(Vec C-537/09)

2010/C 63/48

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upper Tribunal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor

Odporca: Secretary of State for Work and Pensions

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Je možné zložku pohyblivosti príspevku na živobytie pre zdravotne postihnutých podľa oddielov 71 až 76 Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (zákona z roku 1992 o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia) vo vzťahu k obdobiam, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 (1) zo 14. júna 1971 v znení účinnom bezprostredne pred 5. májom 2005, kvalifikovať oddelene od príspevku na živobytie pre zdravotne postihnutých ako celku, teda buď ako dávku sociálneho zabezpečenia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia alebo ako samostatnú nepríspevkovú dávku v zmysle článku 4 ods. 2a alebo inak?

b)

Ak je odpoveď na otázku a) kladná, ktorá kategória je správna?

c)

Ak je odpoveď na otázku a) záporná, aká je správna kvalifikácia príspevku na živobytie pre zdravotne postihnutých?

d)

Ak odpoveďou na b) alebo c) je kvalifikácia ako dávky sociálneho zabezpečenia, je sporná dávka nemocenskou dávkou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo dávkou v invalidite v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b)?

e)

Sú odpovede na ktorúkoľvek z uvedených otázok ovplyvnené časovým obmedzením v bode 2 rozsudku Súdneho dvora z 18. januára 2007, Komisia Európskych spoločenstiev/Európsky parlament a Rada Európskej únie, C-299/05, Zb. s. 1-8695?

2.

a)

Je možné zložku pohyblivosti príspevku na živobytie pre zdravotne postihnutých podľa oddielov 71 až 76 Social Security Contributions and Benefits Act 1992 vo vzťahu k obdobiam na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 647/2005 (2) z 13. apríla 2005, v znení účinnom od 5. mája 2005, kvalifikovať inak ako samotný príspevok na živobytie pre zdravotne postihnutých ako celok, teda buď ako dávku sociálneho zabezpečenia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia alebo ako samostatnú nepríspevkovú dávku v zmysle článku 4 ods. 2a alebo inak?

b)

Ak je odpoveď na otázku a) kladná, ktorá kategória je správna?

c)

Ak je odpoveď na otázku a) záporná, aká je správna kvalifikácia príspevku na živobytie pre zdravotne postihnutých?

d)

Ak odpoveďou na b) alebo c) je kvalifikácia ako dávky sociálneho zabezpečenia, je sporná dávka nemocenskou dávkou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo dávkou v invalidite v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b)?

3.

Ak odpovede na predchádzajúce otázky vedú k záveru, že zložka pohyblivosti je správne kvalifikovaná ako samostatná nepríspevková dávka, existuje nejaké iné pravidlo alebo zásada práva ES, ktoré sú relevantné na účely otázky, či je Spojené kráľovstvo oprávnené odvolávať sa na niektorú z podmienok bydliska a pobytu v pravidle č. 2 ods. 1 písm. a) Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 [pravidlá sociálneho zabezpečenia (príspevok na živobytie pre zdravotne postihnutých) z roku 1991] za takých okolností, ako sú tie v prejednávaných prípadoch?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. EÚ L 117, s. 1).


Top