Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0176

Vec C-176/09: Žaloba podaná 15. mája 2009 — Luxemburské veľkovojvodstvo/Európsky parlament, Rada Európskej únie

OJ C 180, 1.8.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 180/29


Žaloba podaná 15. mája 2009 — Luxemburské veľkovojvodstvo/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-176/09)

2009/C 180/50

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: C. Schiltz, splnomocnený zástupca, P. Kinsch, advokát)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť pasáž formulovanú takto: „a na letisko s najväčším počtom prepravených cestujúcich v každom členskom štáte“ v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (1),

subsidiárne, zrušiť smernicu v celom jej rozsahu,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby Luxemburské veľkovojvodstvo uvádza dva žalobné dôvody.

Svojím prvým žalobným dôvodom sa žalobca dovoláva porušenia zásady zákazu diskriminácie, pokiaľ ide o letisko, akým je letisko Luxemburg–Findel, z dôvodu rozšírenia pôsobnosti smernice 2009/12/ES na letiská „s najväčším počtom prepravených cestujúcich v každom členskom štáte“, ktoré tým podliehajú správnym a finančným povinnostiam, ktoré sa nevzťahujú na iné letiská nachádzajúce sa v porovnateľnej situácii, bez toho, aby takýto rozdiel v zaobchádzaní bol objektívne odôvodnený. Žalobca sa v tejto súvislosti konkrétne dovoláva situácie letísk Hahn a Charleroi, ktoré obsluhujú rovnakú spádovú oblasť ako letisko Findel a z ktorých každé má vyšší počet cestujúcich než letisko Findel, ktoré ale nepodliehajú týmto povinnostiam. Existencia hraníc medzi týmito tromi letiskami nemôže nijako odôvodňovať rozdielne zaobchádzanie medzi nimi.

Svojím druhým žalobným dôvodom žalobca uplatňuje okrem iného to, že predmetné ustanovenie nerešpektuje zásady subsidiarity a proporcionality. Na jednej strane zásah na európskej úrovni nie je pre úpravu situácie, ktorá mohla byť upravená na vnútroštátnej úrovni, kým nie je dosiahnutá hranica 5 miliónov pasažierov, potrebný. Na druhej strane, uplatnenie smernice vedie k postupom a dodatočným nákladom, ktoré nie sú pre letisko, akým je letisko Findel, ktorého jedinou zvláštnosťou je to, že je letiskom s najväčším počtom prepravených cestujúcich v členskom štáte, bez toho, aby tento faktor bol skutočne relevantný vo vzťahu k cieľom smernice, odôvodnené.


(1)  Ú. v. EÚ L 70, s. 11.


Top