EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0203

Vec C-203/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  28. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH (Smernica 86/653/EHS — Samostatní obchodní zástupcovia — Ukončenie zmluvy o obchodnom zastúpení zo strany zastúpeného — Nárok obchodného zástupcu na náhradu za zákazníkov)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/14


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

(Vec C-203/09) (1)

(Smernica 86/653/EHS - Samostatní obchodní zástupcovia - Ukončenie zmluvy o obchodnom zastúpení zo strany zastúpeného - Nárok obchodného zástupcu na náhradu za zákazníkov)

2010/C 346/22

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Volvo Car Germany GmbH

Odporkyňa: Autohof Weidensdorf GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesgerichtshof — Výklad článku 18 písm. a) smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov (Ú. v. ES L 382, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 177) — Ukončenie zmluvy o obchodnom zastúpení zo strany zastúpeného — Nárok obchodného zástupcu na náhradu za zákazníkov — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca stratu tohto nároku v prípade nedodržania záväzkov obchodného zástupcu, odôvodňujúceho okamžité ukončenie zmluvy, hoci k tomuto nedodržaniu záväzkov došlo medzi vykonaním úkonu smerujúceho k ukončeniu zmluvy o obchodnom zastúpení a jej ukončením a zastúpený sa o nedodržaní záväzkov dozvedel až po ukončení zmluvy

Výrok rozsudku

Článok 18 písm. a) smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov bráni tomu, aby bol samostatný obchodný zástupca zbavený náhrady za zákazníkov, ak zastúpený zistí existenciu nesplnenia povinností obchodného zástupcu, ku ktorému došlo po oznámení riadneho ukončenia zmluvy a pred jej ukončením, ktoré mohlo okamžité ukončenie tejto zmluvy odôvodňovať.


(1)  Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009.


Top