EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0034

Vec C-34/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  8. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgicko) — Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l’emploi (ONEM) (Občianstvo Únie — Článok 20 ZFEÚ — Priznanie práva na pobyt na základe práva Únie maloletému dieťaťu na území členského štátu, ktorého má toto dieťa štátnu príslušnosť, nezávisle od predchádzajúceho výkonu jeho práva na voľný pohyb na území členských štátov — Priznanie odvodeného práva na pobyt priamemu predkovi, štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, od ktorého je maloleté dieťa závislé, za rovnakých okolností — Dôsledky práva na pobyt maloletého dieťaťa na požiadavky, ktoré má z hľadiska pracovného práva splniť priamy predok tohto dieťaťa, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu)

OJ C 130, 30.4.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 130/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgicko) — Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l’emploi (ONEM)

(Vec C-34/09) (1)

(Občianstvo Únie - Článok 20 ZFEÚ - Priznanie práva na pobyt na základe práva Únie maloletému dieťaťu na území členského štátu, ktorého má toto dieťa štátnu príslušnosť, nezávisle od predchádzajúceho výkonu jeho práva na voľný pohyb na území členských štátov - Priznanie odvodeného práva na pobyt priamemu predkovi, štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, od ktorého je maloleté dieťa závislé, za rovnakých okolností - Dôsledky práva na pobyt maloletého dieťaťa na požiadavky, ktoré má z hľadiska pracovného práva splniť priamy predok tohto dieťaťa, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu)

2011/C 130/02

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Gerardo Ruiz Zambrano

Žalovaný: Office national de l’emploi (ONEM)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal du travail de Bruxelles — Výklad článkov 12, 17 a 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v spojení s článkami 21, 24 a 34 Charty základných práv — Priznanie práva na pobyt občanovi Únie na území členského štátu, ktorého má tento občan štátnu príslušnosť, nezávisle na predchádzajúcom výkone jeho práva na pohyb — Priznanie, za rovnakých okolností, práva na odvodený pobyt priamemu predkovi, štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, od ktorého je závislé maloleté dieťa so štátnou príslušnosťou členského štátu, ktoré by požíval v každom prípade, ak by maloleté dieťa vykonalo svoje právo na pohyb — Dôsledky práva na pobyt maloletého dieťaťa na požiadavky, ktoré má z hľadiska pracovného práva splniť priamy predok tohto dieťaťa, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu

Výrok rozsudku

Článok 20 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát na jednej strane zamietol štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, od ktorého sú závislé jeho maloleté deti, občania Únie, pobyt v členskom štáte bydliska týchto detí, ktorého sú tieto deti štátnymi príslušníkmi, a na druhej strane odmietol uvedenému štátnemu príslušníkovi tretieho štátu poskytnúť pracovné povolenie, keďže tieto rozhodnutia by uvedené deti zbavili možnosti účinne požívať podstatu práv, ktoré vyplývajú zo statusu občana Únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 90, 18.4.2009.


Top