Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0258

Vec T-258/08: Žaloba podaná 30. júna 2008 – Rath/ÚHVT – Portela & Ca. (DIACOR)

OJ C 223, 30.8.2008, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/54


Žaloba podaná 30. júna 2008 – Rath/ÚHVT – Portela & Ca. (DIACOR)

(Vec T-258/08)

(2008/C 223/95)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Matthias Rath (Kapské Mesto, Južná Afrika) (v zastúpení: U. Vogt, C. Kleiner a S. Ziegler, právnici)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portugalsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. apríla 2008 vo veci R 1630/2006-2, a

zaviazať žalovaného, a v prípade potreby ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom, na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „DIACOR“ pre tovary a služby v triedach 5, 16 a 41.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: portugalská ochranná známka č. 137 311 „DIACOL“ pre tovary v triede 79, v súlade s národnou klasifikáciou tovarov platnou v čase zápisu.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: uznanie námietky v prípade všetkých namietaných tovarov v triede 5.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: i) porušenie článku 22 ods. 6 nariadenia Komisie č. 2868/95 (1), keďže viaceré dokumenty predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom neboli v angličtine a nebol poskytnutý preklad žalobcovi, aby mohol posúdiť obsah dôkazu o používaní; ii) porušenie článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia Rady č. 40/94, keďže odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom predložil dostatočné dôkazy na preukázanie používania skoršej ochrannej známky v Portugalsku v prípade všetkých tovarov, pre ktoré bola zapísaná, a iii) porušenie článku 8 ods. 1 nariadenia Rady č. 40/94, keďže kolidujúce ochranné známky nemajú žiadnu vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť, ktorá by spôsobovala pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).


Top