Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0180

Vec C-180/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grécko) 28. apríla 2008 – Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

OJ C 171, 5.7.2008, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 171/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grécko) 28. apríla 2008 – Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Vec C-180/08)

(2008/C 171/38)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Maria Kastrinaki

Žalovaný: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Prejudiciálne otázky

1.

Sú príslušné orgány v zmysle článkov 1, 2, 3 a 4 smernice 89/48/EHS, vykladaných v zmysle článkov 149 a 150 ES, oprávnené po tom, čo štátny príslušník členského štátu, ktorý si uplatnil doklad, ktorý ako taký spadá do pôsobnosti smernice 89/48/EHS, bol prijatý do zamestnania u verejnoprávnej právnickej osoby a vykonáva regulované povolanie v hostiteľskom členskom štáte na základe súkromnoprávnej pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, ktorý v rámci kariérneho postupu dosiahol zvýšenie stupňa a platu v súlade s týmto diplomom, odoprieť mu výkon jeho profesijných práv, pretože nie je možné uznať akademickú rovnocennosť diplomu, ktorá sa vyžaduje na účely zaradenia do určitej kategórie a určitého platového stupňa, zodpovedajúcim tomuto diplomu, s jediným odôvodnením, že tento diplom vydal orgán členského štátu, odkiaľ dotknutý štátny príslušník prichádza, avšak na základe štúdia absolvovaného sčasti v hostiteľskom členskom štáte, poskytovaného na základe franchisingovej dohody a v organizácii, ktorá napriek tomu, že svoju činnosť slobodne vykonáva v hostiteľskom členskom štáte, nie je podľa všeobecného právneho predpisu tohto štátu uznaná ako inštitúcia vzdelávania alebo odbornej prípravy?

2.

Sú príslušné orgány v zmysle ustanovení smernice 89/48/EHS a medziministerskej vyhlášky č. A4/4112/247/1992, ktorou bola táto smernica prebratá do gréckeho právneho poriadku, vykladaných v zmysle článkov 39 ods. 1, 40 prvého odseku, 43, 47 ods. 1, 49 a 55 ES, oprávnené štátnemu príslušníkovi členského štátu, ktorý pracuje u verejnoprávnej právnickej osoby na základe súkromnoprávnej pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú a ktorému bolo vydané povolenie na vykonávanie povolania podľa ustanovení smernice 89/48/EHS, prebratej do gréckeho právneho poriadku medziministerskou vyhláškou č. A4/4112/247/1992, odoprieť výkon jeho profesijných práv, ktoré mu vyplývajú z povolenia na vykonávanie povolania, ktoré mu bolo vydané, z toho dôvodu, že nebola uznaná aj akademická rovnocennosť jeho diplomu?


Top