Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0570

Vec C-570/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  21. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Anotato Dikastirio Kyprou — Cyperská republika) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon (Verejné zmluvy — Smernica 89/665/EHS — Článok 2 ods. 8 — Orgán, ktorý nemá súdnu povahu a je príslušný pre preskúmanie — Zrušenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o vybratí ponuky — Možnosť verejného obstarávateľa podať proti tomuto zrušeniu opravný prostriedok na súd)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Anotato Dikastirio Kyprou — Cyperská republika) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon

(Vec C-570/08) (1)

(Verejné zmluvy - Smernica 89/665/EHS - Článok 2 ods. 8 - Orgán, ktorý nemá súdnu povahu a je príslušný pre preskúmanie - Zrušenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o vybratí ponuky - Možnosť verejného obstarávateľa podať proti tomuto zrušeniu opravný prostriedok na súd)

2010/C 346/12

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Anotato Dikastirio Kyprou

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Žalovaný: Anatheoritiki Archi Prosforon

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Anotato Dikastirio Kyprou (Cyprus) — Výklad článku 2 ods. 8 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246) — Právo verejného obstarávateľa podať na súd opravný prostriedok proti rozhodnutiam orgánu zodpovedného v zmysle tohto ustanovenia, ktorý nemá súdnu povahu

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 8 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že z neho pre členské štáty nevyplýva povinnosť zaviesť aj pre verejných obstarávateľov opravný prostriedok súdnej povahy proti rozhodnutiam orgánov, ktoré nemajú súdnu povahu a sú príslušné pre preskúmanie v oblasti verejného obstarávania. Toto ustanovenie však členským štátom nebráni, aby v prípade potreby takýto opravný prostriedok pre verejných obstarávateľov vo svojich právnych poriadkoch zaviedli.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 7.3.2009.


Top