EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0277

Vec C-277/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Madrid — Španielsko) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA (Smernica 2003/88/ES — Organizácia pracovného času — Právo na platenú ročnú dovolenku — Nemocenská dovolenka — Ročná dovolenka, ktorá sa prekrýva s nemocenskou dovolenkou — Právo čerpať ročnú dovolenku v inom období)

OJ C 267, 7.11.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/20


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Madrid — Španielsko) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA

(Vec C-277/08) (1)

(Smernica 2003/88/ES - Organizácia pracovného času - Právo na platenú ročnú dovolenku - Nemocenská dovolenka - Ročná dovolenka, ktorá sa prekrýva s nemocenskou dovolenkou - Právo čerpať ročnú dovolenku v inom období)

2009/C 267/35

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Francisco Vicente Pereda

Žalovaný: Madrid Movilidad SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Juzgado de lo Social de Madrid — Výklad článku 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381) — Pracovník, ktorý je práceneschopný počas obdobia na čerpanie ročnej dovolenky stanoveného podnikom, z dôvodu pracovného úrazu, ku ktorému došlo pred ročnou dovolenkou — Právo pracovníka čerpať ročnú dovolenku v inom období

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym predpisom alebo kolektívnym zmluvám stanoviť, že pracovník, ktorý je na nemocenskej dovolenke počas doby ročnej dovolenky určenej v dovolenkovom pláne podniku, kde je zamestnaný, nemá po svojom zotavení nárok na čerpanie ročnej dovolenky v inom termíne, ako sa pôvodne určilo, prípadne mimo príslušného referenčného obdobia.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


Top