Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0185

Vec C-185/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  10. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords – Spojené kráľovstvo) – Allianz SpA, predtým Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni SpA/West Tankers Inc. (Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Pôsobnosť — Právomoc súdu členského štátu vydať súdny príkaz zakazujúci účastníkovi konania začať alebo pokračovať v konaní na súde iného členského štátu z dôvodu, že toto konanie je v rozpore s rozhodcovskou doložkou — Newyorský dohovor)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/4


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords – Spojené kráľovstvo) – Allianz SpA, predtým Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni SpA/West Tankers Inc.

(Vec C-185/07) (1)

(Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Pôsobnosť - Právomoc súdu členského štátu vydať súdny príkaz zakazujúci účastníkovi konania začať alebo pokračovať v konaní na súde iného členského štátu z dôvodu, že toto konanie je v rozpore s rozhodcovskou doložkou - Newyorský dohovor)

(2009/C 82/06)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

House of Lords

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Allianz SpA, predtým Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni SpA

Žalovaný: West Tankers Inc.

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – House of Lords – Výklad nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) – Právomoc súdu členského štátu nariadiť účastníkovi konania nezačať konanie alebo nepokračovať v nijakom súdnom konaní v inom členskom štáte na základe toho, že takéto konanie je v rozpore s rozhodcovskou doložkou

Výrok rozsudku

Vydanie súdneho príkazu súdom členského štátu, ktorým sa zakazuje osobe začať konanie alebo pokračovať v konaní na súdoch v inom členskom štáte z dôvodu, že takéto konanie je v rozpore s rozhodcovskou zmluvou, nie je v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007.


Top