EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0112

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 16. januára 2008.
Inter-Ikea Systems BV proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).
Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva idea - Skoršie obrazové a slovné ochranné známky Spoločenstva IKEA a skoršie národné obrazové a slovné ochranné známky IKEA - Relatívny dôvod neplatnosti - Neexistencia nebezpečenstva zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94.
Vec T-112/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:10

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 16. januára 2008 – Inter‑Ikea/ÚHVT – Waibel (idea)

(vec T‑112/06)

„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Spoločenstva idea – Skoršie obrazové a slovné ochranné známky Spoločenstva IKEA a skoršie národné obrazové a slovné ochranné známky IKEA – Relatívny dôvod neplatnosti – Neexistencia nebezpečenstva zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94“

Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou [nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 80, 81, 85)

Predmet

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. februára 2006 (vec R 80/2005‑1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Inter‑Ikea Systems BV a pánom Walterom Waibelom

Údaje týkajúce sa veci

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti:

obrazová ochranná známka idea pre tovary a služby v triedach 16, 20 a 42 – prihláška č. 283952

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva:

Walter Waibel

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti:

Inter‑Ikea Systems BV

Ochranná známka navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti:

Viaceré obrazové a slovné ochranné známky Spoločenstva a národné obrazové a slovné ochranné známky pre tovary a služby v triedach 16, 20 a 42

Rozhodnutie výmazového oddelenia:

neplatnosť ochrannej známky idea

Rozhodnutie odvolacieho senátu:

zamietnutie návrhu


Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Inter‑Ikea Systems BV je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania, ktoré vznikli Walterovi Waibelovi v konaní pred odvolacím senátom.

Top