EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0070

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 9. júla 2008.
Audi AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).
Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Vorsprung durch Technik - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 - Čiastočné zamietnutie zápisu prieskumovým pracovníkom - Právo byť vypočutý.
Vec T-70/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:266

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 9. júla 2008 – Audi/ÚHVT (Vorsprung durch Technik)

(vec T‑70/06)

„Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Vorsprung durch Technik – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 – Čiastočné zamietnutie zápisu prieskumovým pracovníkom – Právo byť vypočutý“

Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť [nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)] (pozri body 41 – 46)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. decembra 2005 (vec R 237/2005‑2) čiastočne zamietajúcemu odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, ktorý zamietol zápis slovnej ochrannej známky Vorsprung durch Technik pre výrobky a služby zaradené do tried 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42

Údaje týkajúce sa veci

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva:

Audi AG

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva:

slovná ochranná známka Vorsprung durch Technik pre tovary patriace do tried 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45 – prihláška č. 3016292

Rozhodnutie prieskumového pracovníka:

čiastočné zamietnutie zápisu

Rozhodnutie odvolacieho senátu:

čiastočné zamietnutie odvolania


Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Audi AG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).

Top