EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0465

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. septembra 2007.
Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu.
Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/98/ES - Opakované použitie informácií verejného sektora - Neprebratie v stanovenej lehote.
Vec C-465/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:556

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. septembra 2007 – Komisia/Španielsko

(vec C‑465/06)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2003/98/ES – Opakované použitie informácií verejného sektora – Neprebratie v stanovenej lehote“

Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 226 ES) (pozri bod 8)

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, s. 90; Mim. vyd. 13/032, s. 701) v stanovenej lehote

Výrok

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie úplného súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

Top