Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0328

Vec C-328/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil – Španielsko) – Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 4 ods. 2 písm. d) — Ochranné známky všeobecne známe v členskom štáte v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru — Známosť ochrannej známky — Geografický rozsah)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil – Španielsko) – Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet

(Vec C-328/06) (1)

(Ochranné známky - Smernica 89/104/EHS - Článok 4 ods. 2 písm. d) - Ochranné známky „všeobecne známe“ v členskom štáte v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru - Známosť ochrannej známky - Geografický rozsah)

(2008/C 22/17)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alfredo Nieto Nuño

Žalovaný: Leonci Monlleó Franquet

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Juzgado de lo Mercantil – Výklad článku 4 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) – Pojem „všeobecná známosť“ – Možnosť, aby ochranná známka bola známa a používaná na obmedzenom území, ako je územie autonómnej oblasti, regiónu, „kraja“ alebo mesta, podľa toho, aký tovar alebo službu chráni ochranná známka a kto sú jej skutoční adresáti

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 2 písm. d) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že skoršia ochranná známka má byť všeobecne známa na celom území členského štátu zápisu alebo na podstatnej časti tohto územia.


(1)  Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006.


Top