EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024M11463

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M. 11463 – MABANAFT / WESTFA) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

PUB/2024/160

Ú. v. EÚ C, C/2024/1716, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1716/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1716/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/1716

22.2.2024

Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M. 11463 – MABANAFT / WESTFA)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(C/2024/1716)

1.   

Komisii bolo 15. februára 2024 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Mabanaft GmbH & Co. KG („Mabanaft“, Nemecko) pod kontrolou podniku Marquard & Bahls AG („Marquard & Bahls“, Nemecko),

WESTFA Energy GmbH („WESTFA“, Nemecko), pod kontrolou podniku Adeleon Familienholding GmbH („Adeleon“, Nemecko).

Podnik Mabanaft získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom WESTFA.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Mabanaft je integrovaná energetická spoločnosť poskytujúca energetické riešenia v oblasti dopravy a vykurovania a riešenia potrieb priemyslu. Mabanaft je súčasťou skupiny Marquard & Bahls Group, ktorá pôsobí v oblasti dodávok energie, ropných výrobkov a chemických látok, obchodovania s týmito komoditami a súvisiacej logistiky,

WESTFA je aktívna v oblasti obchodovania a distribúcie skvapalneného ropného plynu (LPG).

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe v prípade niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M. 11463 – MABANAFT / WESTFA

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)   Ú. v. EÚ C 160, 5.5.2023, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1716/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top