EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0828(02)

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny 2023/C 303/05

C/2023/5822

Ú. v. EÚ C 303, 28.8.2023, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/11


Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2023/C 303/05)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Formatge Garrotxa / Queso Garrotxa“

EÚ č.: PGI-ES-02876 – 14. 11. 2020

CHOP ( ) CHZO (X)

1.   Názov (názvy) [CHOP alebo CHZO]

„Formatge Garrotxa / Queso Garrotxa“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.3. Syry

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

CHZO „Formatge Garrotxa / Queso Garrotxa“ je syr vyrobený výlučne z plnotučného kozieho mlieka technikou zmiešaného zrážania. Kôrka je pokrytá vrstvou modro-sivej plesne, ktorá vytvára popolavý, hebký a nadýchaný povlak.

Syr, na ktorý sa vzťahuje toto CHZO, sa vyznačuje týmito vlastnosťami:

Morfologické vlastnosti: pravidelný valcovitý tvar so zaoblenými okrajmi. Výška nesmie presiahnuť priemer. Syr existuje v dvoch veľkostiach: jeden má hmotnosť 1 kg (±100 g) a druhý má hmotnosť 0,5 kg (±50 g). Menší má priemer 10,5 cm ±1 cm a väčší má priemer 14,5 cm ±1 cm.

Chemické vlastnosti:

Obsah bielkovín (v sušine)

najmenej 30 %

Obsah tuku (v sušine)

najmenej 45 %

Extrakt

najviac 70 %

Organoleptické vlastnosti:

Hmota má sivobielu farbu a pevnú, hladkú textúru.

Vôňa je stredne intenzívna, vo vnútri prevláda čerstvé kozie mlieko a maslo, zatiaľ čo z kôry sa uvoľňujú vlhké tóny pripomínajúce pivnicu. V ústach prevládajú mliečne tóny.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Kozie mlieko, mliečne kultúry, chlorid vápenatý (voliteľný), syridlo a soľ.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Všetky fázy výroby týchto syrov sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Tieto fázy sú: prijímanie dodávok a skladovanie, pasterizácia, zrenie mlieka, zrážanie, krájanie, tvarovanie, lisovanie, solenie, sušenie a zrenie.

Pri výrobe syra „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ sú proces zrenia a tvorba plesne základnými fázami, vďaka ktorým syr získava svoje špecifické vlastnosti. Syry sa opakovane obracajú, až kým sa na nich nevytvorí pravidelná sivá kôra a nezískajú popolavý, nadýchaný vzhľad spôsobený rastom povrchovej plesne. V žiadnom prípade sa nesmú umelo naočkovať. Minimálny čas zrenia je 21 dní.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Balenie výrobku je dôležitá a delikátna operácia, ktorú musí vykonať syrár, aby sa zabezpečilo, že na syre sa nepoškodí charakteristická kôra. Aby sa zachovala jedna z najdôležitejších vlastností chráneného syra, musia teda syry baliť výrobcovia vo vymedzenej oblasti.

Jednotlivé syry sa musia baliť do vhodných materiálov, ako sú papier alebo kartónové škatule, aby sa nepoškodila nadýchaná kôra syra.

Procesy balenia, napríklad vákuová technológia alebo podobné postupy, ktoré nechránia nadýchanú kôru syra, sa nesmú používať.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Etikety na syroch musia obsahovať názov „Formatge Garrotxa / Queso Garrotxa“ a výraz „Indicación Geográfica Protegida“ [chránené zemepisné označenie] alebo skratku IGP [CHZO] spolu so špecifickým logom CHZO.

Zobrazenie špecifického loga tohto CHZO:

Image 1

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť chráneného zemepisného označenia „Formatge Garrotxa / Queso Garrotxa“ zahŕňa celé autonómne spoločenstvo Katalánsko.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Súvislosť medzi výrobkom „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ a jeho regiónom výroby sa zakladá predovšetkým na jeho povesti a kvalitatívnych vlastnostiach. Tie vyplývajú z používanej špecifickej výrobnej metódy, pri ktorej sú prvoradé odborné znalosti syrárov.

Oblasť, v ktorej sa tento syr vyrába, je historicky miestom, kde sa produkuje kozie mlieko a vyrába syr. Dôkazom sú mnohé druhy kozieho syra, ktoré sa v celej oblasti stále vyrábajú.

Začiatkom 80. rokov 20. storočia došlo k obrovskému nárastu produkcie kozieho mlieka, ktorá vzrástla zo 156 000 litrov v roku 1973 na 1 300 000 litrov v roku 1983. Niekoľko farmárov v okrese Garrotxa preto nadviazalo spoluprácu so špecializovanými syrármi ako poradcami, aby vyrobili vyzretý syr, ktorý by im umožnil spotrebovať nadbytočné kozie mlieko. Špecialisti oživili receptúru vyzretého kozieho syra, ktorý sa už predtým vyrábal v tejto oblasti, a zahrnuli technologické poznatky, ktoré existovali v 80. rokoch 20. storočia. Vytvorili špecifický výrobok, ktorý už vtedy nazvali „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ podľa oblasti, v ktorej sa vyrábal.

V 80. rokoch 20. storočia – v čase, keď sa v okrese Garrotxa oživovala receptúra tohto syra –, začali mladí ľudia odchádzať z mestských oblastí do vidieckych oblastí, najmä do horských oblastí. Niektorí z týchto mladých „novovidiečanov“ absolvovali kurzy remeselnej výroby syra, ktoré sa v tom čase konali v Torre Marimon – oficiálnej špecializovanej poľnohospodárskej škole, kde sa vyučovala technológia a odborné znalosti týkajúce sa výroby „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“. Títo mladí ľudia pokračovali vo výrobe syra v mliekarňach po celom Katalánsku, ako sa to naučili.

Kvalita syra „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ vyplýva zo zručností a skúseností jeho výrobcov, ktoré významne prispievajú ku kvalite a k vlastnostiam syra. Je známe, že na začiatku vyrábalo syr „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ len málo syrárov. Dôvodom bola náročnosť výroby a potreba venovať syru značnú pozornosť počas zrenia, aby sa vytvorila dostatočne bohatá nadýchaná kôra. Syrári si osvojili potrebné odborné znalosti, vďaka ktorým mohli syry starostlivo spracovávať ručne. Nepoužívajú žiadne mechanizované postupy ani náradie, ktoré by mohlo poškodiť povrchovú vrstvu plesne.

Proces zrenia a tvorba plesne sú základnými fázami výroby syra „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“. V tejto fáze je úloha syrára zásadná, pretože počas zrenia sa nepoužívajú mechanizované postupy. Nepoužíva sa žiadne náradie, ktoré by mohlo poškodiť vrstvu plesne. Namiesto toho sa syry vyrábajú ručne, čo si vyžaduje vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti syrára. Počas tvorby plesne ju syrár ručne prečesáva, pričom dbá na to, aby ju neodstránil. V skutočnosti česanie napomáha rovnomernému vzniku plesne na povrchu syra a jej rozptýleniu po celej miestnosti na zrenie.

Z týchto dôvodov je ľudský faktor nevyhnutný na vytvorenie správnych technických podmienok na výrobu kvalitného syra „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“.

Špecifickou vlastnosťou syra „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ je nadýchaná kôra, ktorej vonkajší povrch má sivastý alebo modrastý vzhľad a na dotyk je jemný. Touto kôrou sa odlišuje od ostatných syrov, ktoré sa predávajú v iných častiach Španielska a Európy, pretože je to jediný kozí syr vyrábaný technikou zmiešaného zrážania, pri ktorej sa počas výroby a zrenia na kôre necháva rásť pleseň. Pleseň dodáva syru charakteristický vzhľad a chráni ho, kým sa predá a skonzumuje.

Tento syr je zvyčajne známy ako „syr s nadýchanou kôrou“ na základe vzhľadu, ktorý mu dodáva pleseň.

„Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ je výrobok, ktorý spotrebitelia veľmi oceňujú. Spája sa s katalánskou krajinou a tvorí neoddeliteľnú súčasť katalánskej kultúry. Je symbolom katalánskeho kultúrneho dedičstva vďaka svojmu prepojeniu so spoločnosťou a sociálno-ekonomickými zmenami a vývojom. Dobré meno výrobku sa postupne rozšírilo aj za hranice jeho výrobnej oblasti. V súčasnosti sa dodáva do rôznych európskych krajín, ako sú Švédsko, Portugalsko, Andorra, Grécko, Dánsko a Nemecko, a do krajín mimo Európy, ako sú Mexiko, USA, Kanada, Japonsko a Rusko.

Jeho popularita a povesť sú nesporné, o čom svedčí množstvo odkazov v odborných knihách a oficiálnych katalógoch, konkrétne odkazy na internete a jeho etablovaná účasť na veľtrhoch a súťažiach.

„Queso Garrotxa“ sa prvýkrát objavil na trhu na miestnych jarmokoch v blízkosti oblasti výroby. V roku 1985 sa už tento druh syra objavil na veľtrhu v Barcelone (v pavilóne katalánskych remeselných výrobcov potravín). Následne bol predstavený na remeselníckych veľtrhoch, ktoré sa konali na rôznych miestach v Španielsku, a o niekoľko rokov sa dostal aj do zahraničia. V roku 1993 získal prvú cenu na medzinárodnej ochutnávke syrov v Londýne, po ktorej sa stal vývozným artiklom.

Od 80. rokov 20. storočia sa v odborných publikáciách objavilo množstvo zmienok o tomto syre, napríklad: Arroyo a Canut, Quesos de España [Syry Španielska], Espasa-Calpe, 1988; Rôzni autori, España, el país de los 100 quesos [Španielsko, krajina 100 druhov syrov], CCI Consultores Alimentarios, S.L., 1996; Descobrir Cuina [Objavujte kuchyňu], č. 1, 1997, s. 53; Canut a Wiesenthal, Los mejores vinos y quesos españoles [Najlepšie španielske vína a syry], 2002, s. 83.

Odkazy na tento výrobok sa objavujú aj v oficiálnych katalógoch vydávaných úradmi od roku 1990: Catálogo de quesos de España [Katalóg španielskych syrov] (1990) a Inventario Español de Productos Tradicionales [Súpis tradičných výrobkov Španielska], (1996), ktoré vydalo Ministerstvo poľnohospodárstva, rybárstva a potravinárstva. Objavuje sa aj v knihe Productes de la Terra [Plody zeme], ktorú vydala vláda autonómneho spoločenstva Katalánsko (2007); v časopise Pastors [Pastieri], ktorý vydáva Unió de Pagesos [Zväz poľnohospodárov], v článku s názvom „Producció actual del formatge de pell florida o Garrotxa“ [„Súčasná výroba syra s nadýchanou kôrou alebo Garrotxa“], Romero del Castillo y Pratginestós, 1998. Okrem toho bol predmetom viacerých dizertačných prác na Poľnohospodárskej fakulte Katalánskej polytechnickej univerzity (Abril, C., 1993, Pratginestós, F., 1998, Rafel, C., 2006, Canals, G., 2011).

V regulačnej oblasti sa „Queso Garrotxa“ nachádza v katalánskom vládnom zozname Inventario de Productos de la Tierra [Súpis produktov krajiny], ktorý zahŕňa typické a tradičné katalánske potraviny. Okrem toho bol v roku 1996 „Queso Garrotxa“ v rozhodnutí Komisie 96/536/ES uvedený ako výrobok na báze mlieka s tradičnými vlastnosťami.

Na internete existujú webové lokality, napríklad Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà [Katalánske združenie chovateľov dobytka a výrobcov remeselných syrov] a portál Gastroteca katalánskeho vládneho orgánu Prodeca – Promotora dels Aliments Catalans (digitálny katalóg katalánskych agropotravinových výrobkov). Na týchto lokalitách je „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“ prezentovaný ako veľmi charakteristický tradičný druh syra, ktorý sa vyznačuje nadýchanou kôrou.

Syr získal množstvo ocenení na rôznych súťažiach, kde ho hodnotili degustačné komisie zložené z odborníkov na syry. To svedčí o dobrej povesti a vynikajúcej kvalite syra „Formatge Garrotxa“/„Queso Garrotxa“. Niektoré z ocenení sú:

World Cheese Awards: medzinárodná súťaž, v kategórii polozrelé syry: „superzlatá“ medaila v roku 2016, zlatá medaila v roku 2009, 2010, 2018, 2019 a 2022; strieborná medaila v roku 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019; bronzová medaila v roku 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2022.

Gourmet Quesos: národná španielska súťaž, v kategórii mladých kozích syrov z pasterizovaného mlieka: zlatá medaila v roku 2023.

Súťaž remeselných syrov z Pyrenejí: súťaž v španielskych a francúzskych Pyrenejach, v kategórii kozích syrov vyrobených enzymatickým zrážaním: strieborná medaila v roku 2011 a bronzová medaila v roku 2009.

Lactium: katalánska regionálna súťaž, v špecifickej kategórii Queso Garrotxa: jediná medaila za najlepší syr v tejto kategórii v roku 2018, 2019, 2021 a 2022.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

Úplné znenie špecifikácie výrobku nájdete na tejto webovej lokalite:

Počas spracovania žiadosti je možné do aktualizovanej špecifikácie výrobku nahliadnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-tramit/pliego-condiciones-igp-formatge-garrotxa-solicitud-esp.pdf

a po schválení žiadosti bude uverejnená na tejto adrese:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/en-vigor/


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top