EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11179

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11179 - BRIDGEPOINT / WINDAR) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2023/C 317/10

PUB/2023/1161

OJ C 317, 7.9.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.11179 - BRIDGEPOINT / WINDAR)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 317/10)

1.   

Komisii bolo 30. augusta 2023 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Global Dromen, S.L. (Španielsko) v konečnom dôsledku a pod nepriamou kontrolou podniku Bridgepoint Group plc („Bridgepoint“, Spojené kráľovstvo),

Windar Renovables, S.A.2 a jej dcérske spoločnosti („Windar“, Španielsko).

Podnik Bridgepoint získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Windar.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

BRIDGEPOINT pôsobí v oblasti rastu súkromných aktív a investuje do súkromného kapitálu a súkromného dlhu, pričom sa zameriava na stredne veľké podniky v týchto štyroch vertikálnych priemyselných odvetviach: i) pokročilé priemyselné odvetvia, ii) podnikateľské a finančné služby, iii) spotrebitelia a iv) zdravotná starostlivosť, a horizontálne sa zaoberá aj technológiami,

WINDAR sídli v Španielsku a vyrába stožiare pre veterné turbíny a základy veterných turbín na mori.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.11179 – BRIDGEPOINT / WINDAR

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)   Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top