EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11058(01)

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11058 – ALTOR / MARLIN / MELTWATER) (Text s významom pre EHP) 2023/C 194/01

C/2023/3551

Ú. v. EÚ C 194, 2.6.2023, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.11058 – ALTOR / MARLIN / MELTWATER)

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 194/01)

Dňa 25. mája 2023 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32023M11058. EUR-Lex predstavuje online prístup k právu Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top