EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M10988

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10988 – BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE) (Text s významom pre EHP) 2023/C 332/08

PUB/2023/1235

Ú. v. EÚ C 332, 21.9.2023, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10988 – BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE)

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 332/08)

1.   

Komisii bolo 11. septembra 2023 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Brookfield Corporation („Brookfield“, Kanada),

Cameco Corporation („Cameco“, Kanada),

Brookfield WEC Holdings, Inc a Brookfield EMEA Holdings Ltd („Westinghouse“, Spojené štáty).

Podniky Brookfield a Cameco získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Westinghouse.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Brookfield je celosvetový správca aktív, ktorý ponúka širokú škálu verejných a súkromných investičných produktov a služieb,

Cameco je celosvetový poskytovateľ uránových produktov a služieb a pôsobí predovšetkým v oblasti ťažby a mletia uránu, rafinácie a konverzie uránových koncentrátov a výroby a dodávky palivových kaziet a komponentov reaktorov na použitie v ťažkovodných jadrových reaktoroch CANDU,

Westinghouse poskytuje služby jadrovým elektrárňam vrátane projektovania jadrových elektrární a poskytovania bezpečnostných a prevádzkových prístrojových a kontrolných systémov jadrovým elektrárňam a dodáva palivové kazety zariadeniam, ktoré prevádzkujú určité typy ľahkovodných jadrových reaktorov.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10988 – BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


Top