EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M10959

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS) (Text s významom pre EHP) 2023/C 23/05

PUB/2023/92

Ú. v. EÚ C 23, 23.1.2023, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 23/20


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS)

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 23/05)

1.   

Komisii bolo 16. januára 2023 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

WFS Global Holdings S.A.S. („WFS“, Francúzsko),

SATS Ltd („SATS“, Singapur), pod kontrolou podniku Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, Singapur).

Podnik SATS získa prostredníctvom podniku SATS International SAS v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom WFS.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

WFS poskytuje najmä služby manipulácie s nákladom (vrátane jeho uskladnenia, ďalších služieb súvisiacich s nákladom, globálnej logistiky leteckej nákladnej dopravy a správy nákladných terminálov). Okrem toho poskytuje WFS služby pozemnej obsluhy (vrátane služieb na odbavovacej ploche a služieb prepravy osôb a batožiny) a mimo EHP aj inžinierske služby a údržbu letiskových zariadení a zariadení palivovej infraštruktúry v Severnej Amerike,

SATS poskytuje služby pozemnej obsluhy, manipulácie s nákladom a iné služby súvisiace s leteckou dopravou, najmä v Ázii. V konečnom dôsledku je pod kontrolou investičnej spoločnosti Temasek, ktorá pôsobí najmä v Singapure a zvyšku Ázie. Investuje vo viacerých odvetviach vrátane finančných služieb, dopravy a priemyslu, telekomunikácií, médií a technológií, spotrebiteľského a realitného trhu atď. Temasek kontroluje aj spoločnosť Singapore Airlines, ktorá poskytuje služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy, služby letiskových salónikov, technické služby, údržbu a opravy, ako aj spoločnosť Gategroup, ktorá okrem iného poskytuje letové stravovacie služby, maloobchodné služby na palube, palubné stravovacie vybavenie a súvisiace služby, letiskové salóny a maloobchodné služby na letiskách.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


Top