EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1021(04)

Oznámenie Komisie o uplatňovaní prechodných pravidiel pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami („Uplatňujúca zmluvná strana“ je zmluvná strana Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, ktorá začlení prechodné pravidlá pôvodu podľa tohto dohovoru do svojich bilaterálnych preferenčných obchodných dohôd s inou zmluvnou stranou dohovoru.) v paneuro-stredomorskej zóne 2022/C 405/04

PUB/2022/1286

OJ C 405, 21.10.2022, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 405/56


Oznámenie Komisie o uplatňovaní prechodných pravidiel pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami (1) v paneuro-stredomorskej zóne

(2022/C 405/04)

Na účely uplatňovania diagonálnej kumulácie pôvodu medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami si dotknuté uplatňujúce zmluvné strany prostredníctvom Európskej komisie navzájom oznamujú platné pravidlá pôvodu s ostatnými uplatňujúcimi zmluvnými stranami.

Je potrebné pripomenúť, že diagonálna kumulácia (opracovania, spracovania a/alebo materiálov) sa môže uplatňovať iba v prípade, že uplatňujúce zmluvné strany poslednej výroby a konečného určenia uzavreli dohody o voľnom obchode obsahujúce rovnaké pravidlá pôvodu so všetkými uplatňujúcimi zmluvnými stranami, ktoré sa podieľajú na získaní statusu pôvodu.

Výrobky s pôvodom v uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorá neuzavrela dohodu s uplatňujúcimi zmluvnými stranami poslednej výroby a/alebo konečného určenia, sa považujú za nepôvodné.

Na základe oznámení, ktoré uplatňujúce zmluvné strany predložili Európskej komisii, sa v pripojených tabuľkách uvádza:

 

v tabuľke č. 1 – zjednodušený prehľad možností kumulácie k 15. októbra 2022,

 

v tabuľke č. 2 – dátum, od ktorého sa diagonálna kumulácia začína uplatňovať.

V tabuľke č. 1 „X“ znamená existenciu dohody o voľnom obchode obsahujúcej pravidlá pôvodu umožňujúce kumuláciu na základe prechodných pravidiel pôvodu medzi dvomi partnermi. Pri použití diagonálnej kumulácie s tretím partnerom by sa mal vo všetkých priesečníkoch tabuľky medzi danými tromi partnermi uvádzať znak „X“.

V tabuľke č. 2 uvedené dátumy odkazujú na dátum uplatňovania diagonálnej kumulácie na základe článku 8 dodatku A ku každému protokolu o pravidlách pôvodu medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami. V tom prípade sa pred dátumom uvádza označenie „(T)“.

Zoznam uplatňujúcich zmluvných strán, ktoré sa rozhodli jednostranne rozšíriť uplatňovanie článku 7 ods. 3 prechodných pravidiel ustanovených v dodatku A k bilaterálnym protokolom o pravidlách pôvodu pri dovoze výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly, je uvedený v prílohe I.

Kódy pre uplatňujúce zmluvné krajiny uvedené v tabuľkách sú:

Európska únia

Štáty EZVO:

Island

IS

Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska) (2)

CH (+ LI)

Nórsko

NO

Faerské ostrovy

FO

Účastníci barcelonského procesu:

 

Jordánsko

JO

Palestína (3)

PS

Účastníci procesu stabilizácie a pridruženia EÚ:

Albánsko

AL

Severné Macedónsko

MK

Srbsko

RS

Čierna Hora

ME

Gruzínsko

GE

Moldavská republika

MD

Kosovo (*)

KO

Týmto oznámením sa nahrádza oznámenie 2022/C 202/01 (Ú. v. EÚ C 202, 19.5.2022, s. 1).

Tabuľka č. 1

Zjednodušený prehľad možností diagonálnej kumulácie podľa prechodných pravidiel pôvodu v paneuro-stredomorskej zóne k 15. októbra 2022

 

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

KO

MK

RS

ME

GE

MD

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka č. 2

Dátum uplatňovania prechodných pravidiel pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia v paneuro-stredomorskej zóne

 

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

KO

MK

RS

ME

GE

MD

 

(T) 1.9. 2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9. 2021

(T) 15.10.2022

(T) 9.9.2021

(T) 6.12.2021

(T) 9.2.2022

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

CH (+LI)

(T) 1.9.2021

 

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4. 2022

 

 

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

 

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

FO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

(T) 15.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

(T) 9.9.2021

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

(T) 6.12.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

(T) 9.2.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  „Uplatňujúca zmluvná strana“ je zmluvná strana Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, ktorá začlení prechodné pravidlá pôvodu podľa tohto dohovoru do svojich bilaterálnych preferenčných obchodných dohôd s inou zmluvnou stranou dohovoru.

(2)  Švajčiarsko a Lichtenštajnské kniežatstvo tvoria colnú úniu.

(3)  Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto otázke.

(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


PRÍLOHA I

Zoznam uplatňujúcich zmluvných strán, ktoré sa rozhodli rozšíriť uplatňovanie článku 7 ods. 3

A.

Zoznam uplatňujúcich zmluvných strán, ktoré sa rozhodli rozšíriť uplatňovanie článku 7 ods. 3 na všetkých svojich partnerov uplatňujúcich prechodné pravidlá

Island

Nórsko

Švajčiarsko (Lichtenštajnsko)

B.

Zoznam uplatňujúcich zmluvných strán, ktoré sa rozhodli rozšíriť uplatňovanie článku 7 ods. 3 na obmedzený počet svojich partnerov uplatňujúcich prechodné pravidlá

Albánsko – na štáty EZVO

Čierna Hora – na štáty EZVO

Severné Macedónsko – na štáty EZVO

Srbsko – na štáty EZVO


Top